top of page
Wix-Cover-SH-#MT-tips (1).png

Seksueel geweld: Hoe luister je ernaar?

 

Feit: 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen maakt seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag mee*. Iedereen kent mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt. Bewust of onbewust.

 

Ik durfde zelf pas 20 jaar na dato dit pijnlijke stuk uit mijn verleden voor het eerst te delen met mijn naasten. Ik weet als geen ander wat mensen weerhoudt van het vragen om hulp. Uit eigen hand ken ik de worstelingen in het dagelijks leven, zowel privé als op het werk.

Ik had destijds behoefte aan voorbeelden wat ik moest doen, maar die vond ik niet. Gaandeweg ontdekte ik dat ik veruit niet de enige was en wilde gepast naar anderen reageren als zij over een eigen ervaring deelden. Maar hoe moest dat? Ook daar vond ik weinig tips en handreikingen. Dit moest anders kunnen.

 

Ik besloot te streven naar een leven waarin ik andere mensen met vervelende en traumatische seksuele ervaringen zou kunnen helpen met hun traumaverwerking. Mijn missie is het om van de omgeving van degenen met een #metoo ervaring  betere gesprekspartners en luisteraars te maken, zodat de drempel om hulp te vragen kleiner wordt. En de verteller niet 16 jaar** hoeft te wachten, voordat ze hun ervaring durven te delen.

Ik baseer mijn werk onder andere op een literatuuroverzicht (Reacties op de onthulling van seksueel geweld : een literatuuroverzicht) van de Universiteit van Gent een een ** publicatie van Movisie, 

*Factsheet Centrum Seksueel Geweld 2023

Gespreks_etiquettes totaal overzicht 12
7 - Gespreks_etiquettes totaal overzicht
Mijn toewijding

 

Ik liet mij opleiden tot vertrouwenspersoon en coach en maak gebruik van mijn ervaringsdeskundigheid. Ook ging ik actief deelnemen aan congressen, workshops en trainingen op het gebied van seksueel geweld en traumaverwerking.

 

Ik nam me voor om actief op te komen voor mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt en sloot me onder andere aan bij Amnesty International NL. Met mijn professionele kwaliteiten, kennis en ervaring ondersteun ik andere slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving op een waardevolle manier en hoop ze te inspireren bij hun traumaverwerking.

 

Want wat als ik jou vertelde dat jij jouw ervaring met seksueel geweld niet langer hoeft te negeren — en dat jij jezelf op een plezierige, positieve wijze kunt leren ontwikkelen?

 

Die mooie reis begint met het erover durven praten. Echter, gesprekspartners vinden het spannend om over een #MeToo ervaring te praten of ernaar te luisteren. Ze weten zich geen houding aan te geven en stellen per ongeluk de verkeerde vragen. Terwijl een verkeerde reactie of vraag juist schadelijk kan zijn en herstel kan belemmeren. Een verkeerde vraag kan bijvoorbeeld zijn waarom iemand mee was gegaan naar het huis van een date. Degene die de #MeToo ervaring heeft gehad (het slachtoffer/survivor/getroffene), ervaart dan alsof die de schuld krijgt – dit wordt victim blaming genoemd.

Dat kan anders


Met mijn #MeToo-Etiquette wil ik bereiken dat er beter geluisterd wordt naar mensen die een #MeToo ervaring meemaken. Want of iemand nu een verkrachting heeft meegemaakt of een aanranding, of het nu gaat om seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, sexting of uitbuiting, offline of online, van een dergelijke levensingrijpende ervaring heel je het beste met behulp van anderen. De ervaringen zijn zeer divers, de impact is nagenoeg hetzelfde. Laten we deze mensen bijstaan, zodat we een stukje bijdragen aan het herpakken van hun leven.

 

Bekijk de documentaire van Sunny Bergman voor de Rijksoverheid waarin uitgelegd wordt hoe victim blaming eruit ziet en welke impact dat heeft. 

Docu Sunny Bergman - Victim blaming.png
#MeToo-Etiquette en de toolkit

 

Vanuit project Samen Helen maakte ik #MeToo-Etiquette en de toolkit die slachtoffers en hun omgeving ondersteunen in de zoektocht naar verwerking.
Zo zijn mensen uit de omgeving van een slachtoffer met de #MeToo
-Etiquette beter voorbereid om tactvol en ondersteunend gesprekken over seksueel misbruik te begeleiden.
De toolkit is gericht aan partners van mensen met een ongewenste seksuele ervaring, zodat deze ingrijpende ervaring ook in de relatie een gespreksonderwerp kan zijn.

Praktische steun

 

Met de #MeToo-Etiquette geef ik coaching, advies , workshops en trainingen om gesprekspartners te laten oefenen met het #MeToo gesprek. Ik geef achtergrond informatie over seksueel geweld in het algemeen en waarom het zo belangrijk is om op een steunende manier te reageren.

 

De workshops en trainingen zijn niet alleen bedoeld voor (partners van) slachtoffers van seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor studenten, docenten en vertrouwenspersonen. En leidinggevenden, hulpverleners,
andere professionals en beleidsmakers
. Zo bied ik praktische steun aan iedereen die direct of indirect met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken heeft of heeft gehad.

In de media

 

Gedurende de afgelopen 9 jaar heb ik een luisterend oor gevonden bij onder andere RTL NieuwsNOS Radio 1 journaal en LINDA. Ook deelde ik mijn verhaal onder meer via Vice, Vlam en Nieuws.nl in de vorm van interviews en blogs. December 2021 heb ik deelgenomen aan een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Kijk verder bij Media.
 

Zo kon ik meer slachtoffers van seksueel geweld met mijn verhaal bereiken en inspireren en degenen die over het beleid in Nederland gaan inzage geven in deze thematiek, in de hoop dat de omstandigheden voor slachtoffers en hun naasten sterk verbeteren.

Legien met Tess voor Linda.png
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Opdrachtgevers en partners

Logo LSVB

Kennisnetwerken waar ik ben bij aangesloten

Logo Stichting Seksueel Welzijn Nederland
Logo Partnership Aanpak Seksueel Geweld
Logo Kennisnetwerk Victimologie in Nederland
Logo Sensoa, Platform seksueel grensoverschrijdend gedrag

Platform SGG

Contact

De #MeToo-etiquette tips zijn opgenomen in deze methodes

herken grenzen op het werk

Web app ‘Grenzen op het werk’ voor het herkennen en bespreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
ontwikkeld door Movisie

Movisie knop.png

studentenpact

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Een actiegerichte aanpak van studenten voor positieve seksualiteit in het studentenleven

bottom of page